Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 448381

Dato: 12.09.2021

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat må opphøre. Det er ingen fornuftig grunn til å fortsette å sette vaksinerte og uvaksinerte opp mot hverandre på den måten en har vert vitne til dette året og ved bruk av et tullete sertifikat. Det er ikke på noen måte med på å få ned smitten i Norge.