Høringssvar fra Svarstadhyttene AS

Dato: 11.09.2021

Forlengelse av koronarestriksjoner er helt ødeleggende for norsk næringsliv, spesielt reiseliv og kultur. Nå som alle som vil la seg vaksinere er vaskinert er det helt meningsløst å fortsette tiltak. Eller er det slik at sykdommer knyttet til virus skal fjernes helt? Spørsmålet er retorisk. Befolkningseksplosjonen i verden fortsetter, og nærmere 100 milloner flere mennesker bor på jorden i 2021 enn i 2020!