Høringssvar fra Pål Bernar Harstad

Dato: 24.09.2021

Den midlertidige forskriften som har gitt hjemmel for innreisekarantene for norske borgere og kan pålegge tilfeldig testing og sporing, er åpenbart i strid med ikke bare Den Norske Grunnloven, men også menneskerettighetene som Norge tradisjonelt har kjempet for. Innføring av pass og aktivitetesbegrensninger basert på status, medisinsk eller annen, er ordninger vi ikke har sett siden 1945 og i åpenbar strid med Nurnberg kodeks som alle europeiske land inkludert Norge, har sluttet seg til. At slike forordninger er praktisert selv bare midlertidig, er forstemmende, at de foreslåes videreført er skremmende og bryter med grunnleggende prinsipp for et fritt og demokratisk samfunn.