Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 675253

Dato: 13.09.2021

Nå som alle som vil, og alle i risikogruppene er vaksinerte, ser jeg ingen som helst grunn til å videreføre hverke koronasertifikat, isolering/karantene eller begrensing i bevegelsesfriheten. Det er svært få som blir syke, enda færre alvorlig syke. Dette ligner mer og mer på en politisk styrt "pandemi".