Høringssvar fra William Bakke

Dato: 20.09.2021

Jeg sier HØYT og TYDELIG NEI til 'Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2'

Min begrunnelse:
Det foreligger nå mange bevis på at lockdown strategien har vært fullstendig mislykket, derfor er det ikke nødvendig med ytterligere forlengelse av forskriftshjemlene,som beskrevet ovenfor.

SARS-CoV-2, lar seg ikke utrydde. Viruset må gå sin gang gjennom befolkningen før det svekkes, slik at det utgjør minimal fare. Det motsatte (ved f.eks. lockdown), gir viruset anledning til å bli i sirkulasjon over mye lengre tid enn det normalt ville vært. På denne måten hjelper slike tiltak viruset å utvikle andre egenskaper. Det muterer. Legger vi til "vaksinering" i en periode med mye smitte i samfunnet, eskalerer denne utviklingen, og mutasjonene fler dobles på kort tid. DETTE er MEGET farlig. Nå må myndighetene åpne opp. Det finnes utmerkede behandligsmetoder og medisin, mot SARS-CoV-2. Stopp opp og TENK. ALLE er ansvarlige for sine handlinger. Å hindre trygge medisiner og behandlingsformer å nå ut til folket er STRAFFBART. Kort fortalt.

NB: Det er ikke nødvendig å legge ved linker til fakta og dokumentasjonen på mine opplysninger. Denne informasjonen er lett tilgjengelig for alle som ønsker sannhet og ikke falsk informasjon. Men dere må skynde dere, sensureringen av fakta skjer med et pennestrøk fra myndigheter,media og eliten verden over, i rasende fart.

ALT for BARNA!

William Bakke