Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 217620

Dato: 24.09.2021

Dette støttes ikke. Nei til tvang. Dette strider mot menneskerettigheter, vitenskap og grunnloven.