Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 515108

Dato: 12.09.2021

Dette er galskap! Nå må dere slutte før det går skikkelig gale! Tenk på hvorfor dere sitter der, ikke glem det! Dere skal hver der for oss ikke motsatt!