Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 225216

Dato: 11.09.2021

Jeg håper bare at dagen vil komme når du vil bli stilt til ansvar for dette i retten, og du vil havne i fengsel.