Høringssvar fra Jorun Kastmo Kristensen

Dato: 13.09.2021

Nei, dette samtykker jeg ikke til.