Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 251633

Dato: 24.09.2021

Når det gjelder regjeringens forslag om å forlenge punktene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter og karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat så er jeg imot dette.

Jeg synes ikke dette er greit; det viser en grunnleggende mangel på forståelse av demokratiet og rettsstaten. Det har heller ikke vært en bred, offentlig debatt om dette, noe det burde ha vært. Å sende dette ut til høring to dager før valget synes jeg også er kritikkverdig.