Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 156350

Dato: 20.09.2021

Jeg er sterkt i mot regjeringens forslag om å forlenge disse lovene! Nok er nok!