Høringssvar fra Henriette Thorp

Dato: 10.09.2021

Det er underlig at det i det hele tatt blir tenkt på at dette er nødvendig! Vi har tilsynelatende et demokrati i Norge og det burde vært tilstrekkelig med tydelige anbefaleringer og oppfordringer fremfor at staten går inn og tar kontroll slik det har blitt praktisert. Og ser vi på pandemien og omfanget av denne så vet dere like godt som meg at det er meget liten sannsynlighet nå for alvorlig sykdom og død. Tiltak bør henge sammen med omfang og alvorlighet. Myndighetene vil miste mere tillit nå dersom ytterligere kontrolltiltak forlenges uten grunn. Det er ingen tjent med.