Høringssvar fra Diana Valseth

Dato: 24.09.2021

Jeg er sterkt imot endringer i smittevernloven det bryter Menneskerettigheter og Grunnloven. Dette er å tviinge folk til å bli injisert med en vaksine som ikke virker. Covid-vaksinerte kan bli smittet og smitter andre, derfor koronasertifikat er uaktuelt!