Høringssvar fra Reidun de Clive-Lowe

Dato: 23.09.2021

Høringsforslaget som er lagt frem, stiller seg i rekken av mange Grunnlov-stridige tiltak som befolkningen er blitt utsatt for gjennom ‘pandemien’. Disse tiltakene har vist seg å påføre større skade enn noen pandemi. At Norge, som liker å fremstille seg som en forsvarer av menneskerettigheter, kan utsette sin egen befolkning for det vi har sett under denne ‘pandemien’, har fått mange illusjoner til å briste. Tillitten til våre styrende myndigheter vil bli vanskelig å gjenopprette.

Har disse frihetsberøvende inngrep blitt satt i scene for å drive folk til å underkaste seg et gigantisk vaksineforsøk som har profitt som drivende faktor? Er det interessene til Big Pharma som styrer Norge (og verden) i dag? Det er mange ting som tyder på at dette er tilfellet. Politikerne og kapitalkreftene nærer hverandres interesser. Befolkningens helse er blitt en handelsvare. Det er en tragedie vi enda ikke kjenner den hele og fulle konsekvensen av. Stans galskapen!

Dette høringsforslaget må avvises!!!