Høringssvar fra Erik Eckhardsson

Dato: 16.09.2021

NEI - til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasterifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Det grunnlovs- og menneskerettighetskrenkende tyranniet dere har utsatt det Norske folk for, må ta en slutt. Dere har forvoldt uopprettelige skader med disse frihetsinnskrenkende hastebestemmelsene. Dere har forvoldt uopprettelige skader ved å totalt underlegge dere legemiddelindustrien og dennes forskere, og propagandere ovenfor en naiv og godtroende befolkning at genterapi for friske mennesker og barn som forsøksmus er positivt, med dertil meget alvorlige og akkumulerende bivirkninger kortsiktig og langsiktig.

Avslutt alle tiltak. Avslutt alle bestemmelser som er i strid med grunnlov og menneskerettigheter. Avvikle Coronapasset øyeblikkelig, da hele deres argumentasjon rundt dette har falt i fisk.

Behandle de som blir alvorlig syke med legemidler med god effekt, som har blitt brukt i flere tiår - men som deres kommandanter ikke vil anerkjenne, grunnet andre ikke helsemessige interesser.

Benytt anledningen nå - og sørg for at dere i det minste står på riktig side og gjorde retrett fra denne galskapen på overtid.

Kom med én folkelig og grunnleggende anbefaling:

Hold deg renslig. Spis sunn mat. Beveg deg og bygg helse og immunforsvar!