Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 197839

Dato: 23.09.2021

Jeg ser ingen grunn til å forlenge forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat. Situasjonen pr i dag, med majoriteten av befolkningen vaksinert, og færre alvorlig syke av corona enn av vanlig sesonginfluensa, er grunn mer enn god nok til å stoppe restriksjoner.

En konsekvensutredning av allerede gjennomførte tiltak bør derimot snart foreligge åpent for befolkningen.