Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 158739

Dato: 20.09.2021

Høringssvar: Regjeringas forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes