Høringssvar fra Kai Sandvik

Dato: 10.09.2021

De endringer som nåværende regjering har innført i smittevernloven under påskudd av å skulle beskytte befolkningen mot en sykdom som ikke er farligere enn en middels kraftig influensasesong, bør straks oppheves og ikke forlenges. Vi kan ikke akseptere tiltak som ødelegger økonomien for arbeidstakere og for små og mellomstore bedrifter. Vi kan ikke akseptere at barn og ungdom som har ekstremt lav risiko for skader av sykdommen får skolegangen og utdanningen ødelagt. Vi kan ikke lenger godta tiltak som kreftfremkallende håndsprit, usosial distansering og helseskadelige masker. Innføring av koronasertifikat, tvangsinternering av reisende, tvangsplassering av mennesker i isolat og begrensninger i bevegelsesfrihet hører hjemme i en totalitær stat og er klart i strid med grunnloven.
Koronakommisjonens rapport fastslo at de fleste titakene som helsedirektoratet innførte var i strid med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Som følge av rapporten burde disse tiltakene vært opphevet allerede. Vi må snarest mulig få slutt på en situasjon hvor smittevernloven står over grunnloven og hvor dette landet styres ved hjelp av pressekonferanser. En forlengelse av slike totalitære tiltak bør avvises.