Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 118217

Dato: 10.09.2021

Jeg sier klart nei til forlengelse av disse forskriftshjemler om koronasertifikat, karantene og isolering som nevnes i denne høringen. De bryter med Grunnloven og våre medfødte menneskerettigheter til å ferdes fritt, bestemme over egen kropp uten diskriminering og til å samles.

Det er kriminelt å påføre befolkningen dette.

Mvh Kamilla Hill