Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 232819

Dato: 24.09.2021

Regjeringens forslag må forkastes !