Høringssvar fra Caroline Lorentzen

Dato: 24.09.2021

Jeg ønsker at tiltak og karantener stoppes nå.