Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 673165

Dato: 13.09.2021

Jeg er i utgangspunktet kritisk til hele den "panikkartede" håndteringen. Å hastegodkjenne en vaksine- og ny vaksine teknologi som ikke har vært igjennom normal forskningsprotokoll strider mot absolutt alt hva samme samfunn har lært meg.

Tilliten til helsemyndigheter og regjering er dermed svært tynn.

Når jeg oppfatter at høringen forsøkes "sneket inn" bak valgstøy og uanstendig kort frist blir jeg forbannet; der er en fornærmelse mot folks intellekt. Jeg undrer også på FHI og regjeringens sinnelag; såvel demokratiske som det vitenskapelige.

I tillegg vet jeg jo ikke hvem "motparten" i denne lovendringen blir. Hvem utgjør regjeri gen som på ny skal stenge ned samt å tvinge potensielt farlig vaksine på friske mennesker. Foreløpig er grensen 12 år. Der er bare tidsspørsmål - for dette går fort - før man tvinger den i barn ned til soedbarnsnivå.

Jeg kunne sagt simpelthen NEI, jeg stoler ikke på dere. Men spanderte tid på å legge frem noe argumentasjon.

Jeg har naturligvis ingen forventning om å bli hørt. For ordens skyld; om noen skulle ta bryet med å lese: jeg er IKKE motstander av klassiske vaksiner. Er vaksinert med mange som skal hindre alvorlig sykdom. Influensa har jeg aldri ansett for alvorlig nok for vaksinering, vilje for egen del.

Jeg tillater meg å anbefalle dere å droppe dette. Dere er i ferd med å ødelegge noe som er sentralt både for vårt samfunn og for et noenlunde fungerende demokrati; TILLIT.