Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 171513

Dato: 21.09.2021

Jeg ønsker ikke forlengelse. Dette må opphøre snarest.