Høringssvar fra Kyrre Pedersen

Dato: 12.09.2021

Det er totalt meningsløst å forlenge smittevernregler slik det er nå. Alle med underliggende sykdom og eldre er fullvaksinerte og det er lite press på sykehusinnleggelser.

Reglene er svært omfattende, vanskelige å forstå samt er svært urettferdige for de med tette bånd til våre naboland. Enten det er av familiære grunner eller fordi man har fritidsbolig i andre land i Norden. Dette siste er ikke hensyntatt i større grad i forskriften og tar skapt mye frustrasjon.

I tillegg er det svært uheldig at Norge forlenger sine regler når Danmark har avsluttet sitt regime samtidig som Sverige avslutter sine den 29 sep.

Og så vil jeg legge til at det er en uting at regjeringen, gang på gang, legger fram endringer på regler med korte høringsfrister og utenfor Stortingets behandling. Dette må det bli en slutt på. Det er tid nok nå til gode demokratiske prosesser i Stortinget.