Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 173642

Dato: 11.09.2021

Jeg er imot å fortsette med midlertidige forskriftshjemler ang SARS CoV-2. det er nok tvang nå. Få frem realiteter