Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125834

Dato: 15.09.2021

Nei! Dette må slutte nå!