Høringssvar fra Svend Erik Eriksson

Dato: 12.09.2021

Midlertidige forskrifter er vel ikke "midlertidige" når de forlenges? Og hvor er den demokratiske prosessen i forkant? Dette likner på en snikinnføring med den sedvanlige korte svarfristen, typisk for denne regjeringen!