Høringssvar fra Christian Kramer

Dato: 14.09.2021

Nei. Dette forslaget støttes ikke.