Høringssvar fra Torleif Selseng

Dato: 14.09.2021

Jeg aksepterer ikke at regjeringen fortsetter å bryte mine grunnleggende menneskerettigheter--religionsfrihet, bevegelsesfrihet, friheten til å treffe andre, frihet fra tvungen og skadelige medisinske tiltak som masker m.m. representerer. Covid-tallene tilsier ikke noe av dette. De syke skal holde seg hjemme, og de friske skal ha alle sine borgerrettigheter. Både regjeringen og regjeringens planer er fullstendig uten troverdighet. Begge deler fortjener min motstand på alle fronter.