Høringssvar fra Jarle Johansen for riksavisen.no

Dato: 11.09.2021

Forførelser for Satans antiKristne Rike under etablering

Mentalt fengsel. Høringssvar 11.09.2021 til Regjeringen som skal ha makt ved forlengelse av SARS-CoV-2 lov til å kreve hva som helst av borgerne, ingen grenser for deres mandat - hva satanistene blant dem kan gjøre. #Vi Var Fri Engang I Norge.

Mørkets Fyrste er blitt denne nasjonens Fyrste. Alle som kommer til makt tjener Mørkets Fyrste idag. Etter 1000 år er Kvitekrist avsatt som våre kongers Konge.

The Great Reset : Johannes Åpenbaring 18:23, med "sorcery" skal alle nasjonene bli forført", "Sorcery" = pharmakia, vaksiner, medisiner.

Slavementalitet. De 1000 år Norge var kristent var borgerne sjefene, og politikerne tjenerne, strenge rammer for deres mandat. I dag er politikerne Sjefene, borgerne blir deres Slaver, som Herskerne kan gjøre hva de vil med. (Fritt etter Twitter meme) : «De som kan se gjennom forførelsene og protestere imot systemet som skapes, er ikke alltid den type mennesker du vil forvente. Å klare å se gjennom illusjonene er ikke avhengig av hvor intelligent eller utdannet du er, det er avhengig av ens bevissthetsnivå.

Noen av de mest utdannede personer kan være de mest indoktrinerte. De kan være så fastlåst i sitt trossystem og tankemønstre de er plantet i dem av systemets autoriteter at det er vanskelig for dem å endre perspektiv.

De som står frem og protesterer er de mest bevisste folkene, de sensitive, observatørene, de intuitive. De som har nådde dette nivå av bevissthet hvor de oppfatter og anerkjenner undertrykkelsen og slavementaliteten som innføres. De har blitt immun mot hjernevask og manipulasjoner. De risikerer sitt omdømme, forholdet til familie og venner, ved å ikke delta i systemets agenda. Ved å velge annerledes. For sin frihet. For alle's frihet»

#JesusLever #JesusFrigjør #SannhetenVilSeire #GudsRike #HevnenErSøt

“Å kjenne ditt eget mørke er den beste metode for å hanskes med andre menneskers mørke.” ― Carl Gustav Jung

«Gjør motstand mot Satan (og Satanistene), og han må fly fra deg». - James 4:7

«Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» - Efeserne 6:13

JarleJohansen @ riksavisen.no

Vedlegg