Høringssvar fra Tone G Rowlands

Dato: 24.09.2021

Jeg er imot videreføring av koronasertifikatet. Det tar bort friheten til mennesker som ikke kan eller vil ta vaksinen. Det skaper segregering i samfunnet, noe vi har avskaffet for veldig mange år siden. Det tar bort grunnleggende menneskerettigheter vi er født med.

Det er en skam å tenke slik i år 2021.