Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 124427

Dato: 15.09.2021

Jeg syntes ikke det er grunnlag for å videreføre tiltak.osv slik det er nå. Det er på tide å begynne å åpne opp igjen nå