Høringssvar fra Øystein Løland

Dato: 16.09.2021

I følge paragraf 1 i grunnloven mener jeg slike fullmakter er grunnlovsstridig og blander seg utilbørlig inn i den private sfære og privatlivets fred. I følge grunnlovens paragraf 1 skal regjeringsformen være innskrenket. Det er ingenting innskrenket med hverken å kreve Koronasertifikat eller å tvinge folk i isolasjon.

Paragraf 1.

Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.