Høringssvar fra Kristin

Dato: 12.09.2021

Nå må vi nordmenn få livene våre tilbake uten disse hårreisende tiltakene. Stopp dette nå! Åpne opp landet!

dette er helt absurd!!