Høringssvar fra Pia Falck-Ytter

Dato: 23.09.2021

Etter min mening er forlengelsen av tiltakene uforholdsmessig og ikke forsvarlig. Det er en inngripen i grunnleggende friheter for befolkningen. Samtidig som forslaget viser en helt grunnleggende mangel på forståelse for rettsstaten og etter min menig også demokrati.

Etter halvannet år med graverende innskrenkninger av våre grunnleggende rettigheter må vitenskapelige bevis / evidens være en absolutt nødvendig. Det er utrolig at vi fortsatt ikke vet hvordan de ulike tiltakene som er blitt iverksatt egentlig virker, hvis de i det hele tatt virker. Vi kan heller ikke forsvare en forlengelse av tiltakene ut i fra medisinske grunner. Vi vet nå at koronaviruset har en dødelighet på linje med et vanlig influensavirus og renommerte professorer som Prof. John. P.A. Ioannidis (Medicine-Stanford Prevention Research Center) har funnet ut at lockdown forårsaker større skade enn nytte. Vi har fortsatt ikke vitenskapelig grunnlag for å si at Lockdown/ bevegelsesfrihet har begrenset effekt på smittespredning. Vi har heller ikke vitenskapelige bevis på at koronaviruset kan spres i stort omfang uten symptomer.

En stor andel av befolkningen og risikogruppen er vaksinert. De som ønsker å ta vaksinen for å beskytte seg selv kan velge å ta denne, uten å måtte fremme generelt gjeldende tiltak i samfunnet. Dessverre kan vaksinerte også bli smittet, spre viruset videre, samt bli syke. Ut i fra denne kunnskapen er et koronasertifikatet uten hensikt og fornuftstridig. Ansvaret for å beskytte seg må den enkelte ta ansvar for. Gjennom tiltakene blir vaksinerte og uvaksinerte behandlet forskjellig. Det er utholdelig og et brudd med de viktigste og grunnleggende prinsippene i grunnloven og må avsluttes umiddelbart.

Faren for forlengelse av hjemlene er at de ikke er midlertidige, men utvides til å bli permanente og i verste fall utvides.

Man kan stille spørsmål om det egentlig dreier seg om hindre smitte, død, alvorlig sykdom som kan føre til overbelastede sykehus, eller er motivasjonen bak forlengelsen av andre årsaker som makt og overvåking av befolkningen. Nok er nok!