Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 265768

Dato: 24.09.2021

Tiltakene i smittevernloven er uforholdsmessige. De er også i brudd med Grunnlov og elementære menneskerettigheter.

Jeg støtter ikke forslag om å forlenge aktuelle hjemler i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat.