Høringssvar fra Kenneth Skorpen

Dato: 14.09.2021

Denne krisen er en medie og politikerskapt krise. Tidligere pandemiplaner har ikke blitt fulgt, av uklare årsaker. Det er ikke behov for vidtrekkende fullmakter eller annet som griper inn i folks liv. Dette er et angrep på demokratiet som vi ikke kan tillate.

Mvh

Kenneth Skorpen