Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 421403

Dato: 12.09.2021

Jeg protesterer imot dette forslaget om forlengelse av smittevern loven.det er udemokratisk og setter norsk lov til side og det er ikke lenger nødvendig med et så strengt tiltak

Mvh Per Østensen, Fredrikstad