Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 836170

Dato: 13.09.2021

Hva i guds navn er det dere holder på med? Har dere gått helt fra skaftet?!

Dette er diktatur! Alt dere har gjort de to siste årene henger aldeles ikke på greip. Innfører dere dette, så ber dere om en massiv uro i befolkningen. En uro som vil vekke massive demonstrasjoner, på lik linje med Australia og Tyskland.

Dette må være den ssykeste regjeringen vi har hatt i vår historie.

NÅ ER DET NOK!!