Høringssvar fra Erlend Ekvold

Dato: 22.09.2021

Regjeringa har altså sendt ut et forslag om videreføring av forskriftene bare tre og et halvt døgn før valget tok slutt, og med en frist på ultrakorte 14 dager. Dette ble gjort så kort tid før valget at det ikke kunne bli tema i valgkampen og på et tidspunkt da velgerne og partiene var fullt og helt opptatt med andre ting. Det er naturlig å gå ut fra at tid og frist var valgt med omhu for å unngå politisk debatt. Bare framgangsmåten er en provokasjon mot demokratiet, folket i dette landet og en latterliggjøring av høringsinstituttet. En slik fremgangsmåte er jeg helt imot.

Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for feks. å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil gjøre det, men prinsipielt kan de det. Dette ligner ikke på det demokratiet jeg har vokst opp i og som jeg ønsker å fortsette og bo i.

Loven inneholder ikke de kontrollmekanismene som burde vært på plass. Dette gjør det betenkelig å forlenge de nåværende reglene.Fortsetter man å forlenge, så blir midlertidige hastehjemler lett normen. Det kan legitimere uheldige mønstre for senere kriser. Det er også et moment at den offentlige opinionen fortsatt er preget av det vi har vært gjennom, og at grensene for hva som anses akseptabelt, kan være flyttet sammenlignet med hva som anses som akseptabelt under mer normale forhold.

Vi må ha en offentlig åpen debatt om dette og vi må ha en kontrollinstans som holder regjeringen i ørene. Av disse grunner er jeg personlig helt imot dette lov forslag.

Mvh Erlend Ekvold