Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 642610

Dato: 10.09.2021

DETTE ER IKKE AKSEPTABELT!!