Høringssvar fra Kevin Olsen

Dato: 11.09.2021

Norge er ikke i noen form for helsekrise, og det finnes ingen grunnlag for å disse forskriftene. Norge burde avskaffe alle restriksjoner og tiltak knyttet til korona. Vaksinering av barn bør også stanses umiddelbart og hverdagen bør gå til normalen.