Høringssvar fra Roald Soma Nessa

Dato: 24.09.2021

Dokumentet på høring om forlengelse av smittevernloven må trekkes av regjeringen umiddelbart.

Jeg mener at det bør bli en åpen vitenskaplig debatt, med deltagere på begge sider av debatten om tiltak, medisinske realiteter og samfunnskonsekvenser.

Behandlingsfristen er så kort at forslaget må trekkes, og behandles på nytt av ny regjering.