Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 126231

Dato: 15.09.2021

Nå er nok av inngrep i folks rettigheter og frihet. Dette er tull.