Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 229231

Dato: 24.09.2021

Regjeringens forslag må forkastes.