Høringssvar fra Sophia Keivanlo

Dato: 14.09.2021

Höringssvar - till ännu en höring med uförsvarligt kort frist;

Vi är starkt emot en förlängelse av dessa destruktiva, frihetsfientliga och hälsoskadliga "tilltak".

Vi samtycker inte - och har aldrig gjort - till alla de maktövergrepp som ni utsatt oss för "i virusets namn".

Gud förbjude att ni ska få fortsätta bryta mot Norsk Grundlov, Nürnbergkoden och de grundläggande Mänskliga Rättigheterna.

Vi är emot all form för fryktspredning, maktmissbruk, propaganda, korruption och massmanipulation av befolkningen.

Vi är emot en "pandemihantering" som ignorerar oberoende forskares och personvernsexperters anbefallningar.

Vi samtycker inte till en Dugnad där ett "Vaccin" (experimentell profylaktisk genterapi) från ett profitstyrt läkemedelsföretag erbjuds som enda utväg ur en till stor del konstruert krise.

Vi önskar innerligt att vår son ska få växa upp i ett demokratiskt land där han kan röra sig fritt utan inblanding från Storebror - och ett samfund som hyllar personvernet och yttrandefriheten.

Vi ber att Norges folkvalda utför en rejäl ”demokratisk dugnad” i åren som kommer, och att de hädanefter gör sitt yttersta för att säkerställa och beskydda folkets, och kommande generationers väl, hälsa och frihet.

Sanningen kommer alltid fram till slut (även om man försöker undanhålla den från offentlig insyn i 60 år).

De som handlar i kärlek och ljus är på rätt sida av historien.

Mvh/ Fam. Ludwig Keivanlo


Referenser/Kilder;


Great Barrington Declaration

https://gbdeclaration.org/frequently-asked-questions/

Foreningen for Fritt Valsinevalg

https://www.frittvaksinevalg.com/bidra-til-a-stoppe-vaksinepass

Swiss Policy Report

https://swprs.org/covid19-facts/

Americas frontline doctors

https://www.americasfrontlinedocs.com/

Stiftung Corona Ausschuss

https://sca.news/