Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 212134

Dato: 24.09.2021

Eg støtter ikkje dette forslaget!!!