Høringssvar fra Karen Marie Høie Omholt

Dato: 13.09.2021

Jeg protesterer!