Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 271813

Dato: 24.09.2021

Et absolutt nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat og andre midlertidige restriksjoner.

Dette bryter med grunnloven, menneskerettigheter og Nurenbergkoden.