Høringssvar fra Knut Lowzow

Dato: 24.09.2021

Slik som politikerne holdt på å klemme og være nær under valgvaket kan jeg bare enkelt og greit si at jeg kommer ikke til å overholde videreforlengelse av noe regelverk mht C-19 uansett.

Knut Lowzow